Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, op basis van: vrijwilligerswerk en volledig non-profit. Niet gebonden aan kerkelijke instellingen of het bedrijfsleven. Dus werkelijk onafhankelijk, maar tegelijk afhankelijk van uw steun.

Onze doelstelling is:

De vereniging “Geef Gambia een betere toekomst” heeft als hoofddoel onderwijs in Gambia. Wij werven sposorgelden voor het faciliteren van schoolprojecten in de ruimste zin, van lesmateriaal tot aan verbouwingen. Daarnaast ondersteunen we de gehandicaptenzorg in Gambia. Het bestuur en of enkele leden reizen regelmatig naar Gambia om nieuwe projecten te selecteren en de voortgang te coördineren, te controleren en waar mogelijk directe hulp te verlenen. Dit doen zij geheel belangeloos en voor eigen rekening. 

Waarom doen we dit?

Goed onderwijs is een must in een van de armste landen van Afrika, 50% van de bevolking is analfabeet. Met het zo vroeg mogelijk starten van onderwijs, kan een nieuwe generatie voor de opbouw van het land zorgen. Ook binnen een gezin is onderwijs belangrijk, omdat de ouders vaak analfabeet zijn. Je brengt het gezin een stap vooruit. Engels spreken is de basis voor het leren lezen en schrijven. Gaat dit niet, dan gaan kinderen op zeer jonge leeftijd mee naar de markt of werkplaats om te helpen in het vergaren van het gezinsinkomen. Een opleiding zit er voor hun dan niet meer in. Dat willen wij voorkomen! Daarnaast ondersteunen wij op vraag uit Gambia, de gehandicapte. Deze vergeten groep mensen en kinderen hebben geen enkele kans in de maatschappij als zij niet worden geholpen. Debbie en Gerhard Jansen Joke en Fred de Bruin Cees Nap

Dat zijn wij.

Geef Gambia een betere toekomst Foto’s en films zijn eigendom van de Vereniging en mogen zonder toestemming niet door derden worden gebruikt.
Foto’s en films zijn eigendom van de Vereniging en mogen zonder toestemming niet door derden worden gebruikt.

Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, op basis van: vrijwilligerswerk en volledig non-profit. Niet gebonden aan kerkelijke instellingen of het bedrijfsleven. Dus werkelijk onafhankelijk, maar tegelijk afhankelijk van uw steun.

Onze doelstelling is:

De vereniging “Geef Gambia een betere toekomst” heeft als hoofddoel onderwijs in Gambia. Wij werven sposorgelden voor het faciliteren van schoolprojecten in de ruimste zin, van lesmateriaal tot aan verbouwingen. Daarnaast ondersteunen we de gehandicaptenzorg in Gambia. Het bestuur en of enkele leden reizen regelmatig naar Gambia om nieuwe projecten te selecteren en de voortgang te coördineren, te controleren en waar mogelijk directe hulp te verlenen. Dit doen zij geheel belangeloos en voor eigen rekening. 

Waarom doen we dit?

Goed onderwijs is een must in een van de armste landen van Afrika, 50% van de bevolking is analfabeet. Met het zo vroeg mogelijk starten van onderwijs, kan een nieuwe generatie voor de opbouw van het land zorgen. Ook binnen een gezin is onderwijs belangrijk, omdat de ouders vaak analfabeet zijn. Je brengt het gezin een stap vooruit. Engels spreken is de basis voor het leren lezen en schrijven. Gaat dit niet, dan gaan kinderen op zeer jonge leeftijd mee naar de markt of werkplaats om te helpen in het vergaren van het gezinsinkomen. Een opleiding zit er voor hun dan niet meer in. Dat willen wij voorkomen! Daarnaast ondersteunen wij op vraag uit Gambia, de gehandicapte. Deze vergeten groep mensen en kinderen hebben geen enkele kans in de maatschappij als zij niet worden geholpen. Debbie en Gerhard Jansen Joke en Fred de Bruin Cees Nap

Dat zijn wij.

Geef Gambia een betere toekomst